Slévárna hliníkových slitin

„Naší vizí je stát se uznávaným dodavatelem kvalitních výrobků ve všech oblastech
od vývoje až po finální produkt s myšlenkou vždy o krok dál.“

01 O firmě

Aluminium Group, a. s.


Společnost Aluminium Group, a. s. je slévárna hliníkových slitin, která se zaměřuje na potřeby strojírenských firem, elektrotechnického, automobilového a potravinářského průmyslu. Při výrobě odlitků ze slitin hliníku využíváme metodu gravitačního lití do kokil, nízkotlakého lití do kovových forem a odlévání do pískových forem. Poskytujeme komplexní služby od vývoje a konstrukce odlitků, přes výrobu formy, odlití a opracování, až po finální výrobek. Naše produkce má odběratele v tuzemsku i v zahraničí.

Společnost byla založena v roce 1998 a je ryze českým subjektem bez zahraniční účasti. V současné době má společnost 50 zaměstnanců.

Projekt rozdělení společnosti

Upozornění pro věřitele

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

02 Výroba


Naše společnost poskytuje komplexní služby při výrobě odlitků. Se zákazníky spolupracujeme na návrhu, odladění, konečném řešení a optimalizaci konstrukce odlitku. Pro návrhy odlitků a licích zařízení využíváme 3D program Solid Works (CAD/CAM), na přání zákazníka zajišťujeme počítačové simulace procesu lití a tuhnutí taveniny. Kokily pro gravitační i nízkotlaké lití vyrábíme na dílně obrobny dle vlastní konstrukce. Dřevěné modelové zařízení pro strojní a ruční formování do písku zajišťujeme v kooperaci. Dle přání zákazníka dodáváme výrobky včetně povrchové úpravy, tepelně zpracované, případně opracované výrobky dodáváme včetně montáže. V kooperaci zajišťujeme omílání, povrchovou úpravu KOMAXIT nebo mokrou barvou, vakuoovou impregnaci Maldaner a simulace lití. K výrobě používáme materiály EN AC – 43000, EN AC – 46200, EN AC – 44200, EN AC – 42100.

Slévárna


Slévárna pro výrobu odlitků ze slitin hliníku používá tři metody:

Odlévání do pískových forem je díky nízkým nákladům na výrobu modelového zařízení a možnosti rychlých konstrukčních úprav vhodné především pro menší série, tj. 1 000 ks/rok, a prototypové lití. Pro odlévání složitějších dílů používáme písková jádra. Touto metodou vyrábíme odlitky o maximální váze 30 kg a maximálních rozměrech 500 mm x 400 mm x 150 mm.

Gravitační lití do kokil je vhodné pro střední série, tj. 1 000 až 10 000 ks za rok. Kokilové odlitky se vyznačují rozměrovou přesností, jemnozrnnou strukturou a výrazně menší drsností povrchu než u odlévání do pískových forem. Pro odlévání složitěji tvarovaných dílů využíváme kovová i písková jádra. V případně potřeby lze do odlitku vkládat ocelové nebo mosazné zálitky. Touto metodou vyrábíme odlitky o maximální váze 30 kg.

Nízkotlaké lití do kovových forem je vhodné pro výrobu větších, osově symetrických dílů s tenčími stěnami. Pomalé spodní plnění kokily zaručuje kvalitní povrch odlitku, s jemnou strukturou. Výhodou této metody je také vysoké využití tekutého kovu, protože odlitky jsou bez nálitků. Pro lití složitějších dílů využíváme písková i kovová jádra. Touto metodou vyrábíme odlitky o maximální váze 40 kg.

Po odlití všechny výrobky putují na dílnu apretace, kde jsou ořezány a obroušeny.

Vybavení

 • nízkotlaký licí stroj od firmy Röeperwerk
 • kokilový stroj CGU s poloautomatizací od firmy Siemens
 • 7krát kokilový stroj KS2
 • jednoúčelové stolice pro danou výrobu
 • kompletní pískové hospodářství pro regeneraci bentonitové směsi
 • 2 pracoviště vybavené stroji Foromat 40
 • poloautomatická skládačka forem
 • 2 pracoviště pro ruční formování
 • tavící plynová pec
 • 5x tavící a udržovací el. odporová pec
   
   
   

Jaderna


Pro výrobu náročných odlitků jsou používána písková jádra vyráběná metodou COLD BOX. Vstřelovací stroj pro výrobu těchto jader jsme uvedli do provozu v roce 2009. Od té doby je slévárenská výroba naší společnosti ve všech směrech soběstačná.

K výrobě jader používáme jaderníky z polyuretanových pryskyřic a křemičitý písek o zrnitosti 0,27 mm. Pro zlepšení povrchu odlitku aplikujeme na jádra grafitové nátěry. To nám umožňuje vyrábět jádra o váze od 0,05 kg až po 25 kg.

Vybavení

 • vstřelovací stroj VGi 12/16
 • ramenový mísič MR50
 • pračka aminu
   
   
   

Obrobna


K výrobě dílů přistupujeme moderně a inovativně. Při obrábění využíváme nejnovější technologie. Obrábíme převážně slitiny hliníku, ale také železo, litinu a různé druhy oceli včetně oceli nástrojové. Dle 3D dat obrábíme i tvarově náročné dílce. Moderní 3D měřicí středisko nám umožňuje vyrábět díly ve vyšších přesnostech. Soustružit jsme schopni díly do průměru 320 mm a frézovat díly do vnějších rozměrů 800 mm x 600 mm.

Vybavení

 • CNC fréza HAAS VF3-SS
 • CNC fréza STAMA MC010
 • CNC horizontální paletové centrum DAEWOO HC 400
 • CNC horizontální paletové centrum KITAMURA H300
 • CNC soustruh DOOSAN H 310TM
 • fréza TOS FA4V
 • univerzální fréza SIMPLON 2URT
 • soustruh TOS SU40
 • čtyřnásobná řadová vrtačka
 • stojanové vrtačky
 • závitořez
   
   
   

Kooperace


V rámci kooperace přijímáme další zakázky na:

 • RTG zkoušky
 • 3D měření
 • CNC obrábění (frézování a soustružení)
 • Klasické frézování a soustružení
 • Vrtání a závitování
 • Montáž a kompletace
 • Chemické zkoušky materiálů
 • Trhací zkoušky
 • Teplené zpracování Al odlitků
 • Vakuová impregnace
 • Svařování elektrickým obloukem a metodou TIG

03 Kvalita

Systém řízení jakosti


Kvalita výrobků, plnění termínů a spokojenost zákazníka jsou naším prvořadým cílem. Pro zajištění kvality vstupních materiálů, výrobního procesu a hotových výrobků disponujeme špičkovým technickým vybavením. Naši kvalifikovaní pracovníci provádí analýzy materiálů, které dokládají materiálovými atesty, měří naplyněnost tavenin, taveninu odplyňují dusíkem, rafinují solemi a modifikují. Dále provádí rentgenové zkoušky, zkoušky pevnosti materiálu a tlakové zkoušky. Samozřejmostí je také vizuální kontrola a kontrola rozměrů, ke které používáme mechanická a digitální měřidla a 3D souřadnicový stroj.

Společnost Aluminium Group, a. s. je hrdým držitelem certifikátu ISO 9001:2009 od roku 2005. Certifikaci každoročně prování renomovaná společnost TÜV SÜD Czech.

Vybavení

 • spektrální analyzátor SPECTROMAX F
 • stroj pro měření naplněnosti taveniny VT3 a MK2200
 • rentgenová kabina RTG X-CUBE COMPACT 160kV
 • tvrdoměr HP 3000
 • 3D souřadnicový stroj MITUTOYO-CRYSTA-APEX S 9108
 • digitální měřidla
 • trhací stroj od firmy WPM
 • zařízení pro kontrolu formovací směsi