Slévárna hliníkových slitin

„Naší vizí je stát se uznávaným dodavatelem kvalitních výrobků ve všech oblastech
od vývoje až po finální produkt s myšlenkou vždy o krok dál.“

01 O firmě

Aluminium Group, a. s.


Společnost Aluminium Group, a. s. je slévárna hliníkových slitin, která se zaměřuje na potřeby strojírenských firem, elektrotechnického, automobilového a potravinářského průmyslu. Při výrobě odlitků ze slitin hliníku využíváme metodu gravitačního lití do kokil, nízkotlakého lití do kovových forem a odlévání do pískových forem. Poskytujeme komplexní služby od vývoje a konstrukce odlitků, přes výrobu formy, odlití a opracování, až po finální výrobek. Naše produkce má odběratele v tuzemsku i v zahraničí.

Společnost byla založena v roce 1998 a je ryze českým subjektem bez zahraniční účasti. V současné době má společnost 50 zaměstnanců.

02 Výroba


Naše společnost poskytuje komplexní služby při výrobě odlitků. Se zákazníky spolupracujeme na návrhu, odladění, konečném řešení a optimalizaci konstrukce odlitku. Pro návrhy odlitků a licích zařízení využíváme 3D program Solid Works (CAD/CAM), na přání zákazníka zajišťujeme počítačové simulace procesu lití a tuhnutí taveniny. Kokily pro gravitační i nízkotlaké lití vyrábíme na dílně obrobny dle vlastní konstrukce. Dřevěné modelové zařízení pro strojní a ruční formování do písku zajišťujeme v kooperaci. Dle přání zákazníka dodáváme výrobky včetně povrchové úpravy, tepelně zpracované, případně opracované výrobky dodáváme včetně montáže. V kooperaci zajišťujeme omílání, povrchovou úpravu KOMAXIT nebo mokrou barvou, vakuoovou impregnaci Maldaner a simulace lití. K výrobě používáme materiály EN AC – 43000, EN AC – 46200, EN AC – 44200, EN AC – 42100.

Slévárna


Slévárna pro výrobu odlitků ze slitin hliníku používá tři metody:

Odlévání do pískových forem je díky nízkým nákladům na výrobu modelového zařízení a možnosti rychlých konstrukčních úprav vhodné především pro menší série, tj. 1 000 ks/rok, a prototypové lití. Pro odlévání složitějších dílů používáme písková jádra. Touto metodou vyrábíme odlitky o maximální váze 30 kg a maximálních rozměrech 500 mm x 400 mm x 150 mm.

Gravitační lití do kokil je vhodné pro střední série, tj. 1 000 až 10 000 ks za rok. Kokilové odlitky se vyznačují rozměrovou přesností, jemnozrnnou strukturou a výrazně menší drsností povrchu než u odlévání do pískových forem. Pro odlévání složitěji tvarovaných dílů využíváme kovová i písková jádra. V případně potřeby lze do odlitku vkládat ocelové nebo mosazné zálitky. Touto metodou vyrábíme odlitky o maximální váze 30 kg.

Nízkotlaké lití do kovových forem je vhodné pro výrobu větších, osově symetrických dílů s tenčími stěnami. Pomalé spodní plnění kokily zaručuje kvalitní povrch odlitku, s jemnou strukturou. Výhodou této metody je také vysoké využití tekutého kovu, protože odlitky jsou bez nálitků. Pro lití složitějších dílů využíváme písková i kovová jádra. Touto metodou vyrábíme odlitky o maximální váze 40 kg.

Po odlití všechny výrobky putují na dílnu apretace, kde jsou ořezány a obroušeny.

Vybavení

 • nízkotlaký licí stroj od firmy Röeperwerk
 • kokilový stroj CGU s poloautomatizací od firmy Siemens
 • 7krát kokilový stroj KS2
 • jednoúčelové stolice pro danou výrobu
 • kompletní pískové hospodářství pro regeneraci bentonitové směsi
 • 2 pracoviště vybavené stroji Foromat 40
 • poloautomatická skládačka forem
 • 2 pracoviště pro ruční formování
 • tavící plynová pec
 • 5x tavící a udržovací el. odporová pec
   
   
   

Jaderna


Pro výrobu náročných odlitků jsou používána písková jádra vyráběná metodou COLD BOX. Vstřelovací stroj pro výrobu těchto jader jsme uvedli do provozu v roce 2009. Od té doby je slévárenská výroba naší společnosti ve všech směrech soběstačná.

K výrobě jader používáme jaderníky z polyuretanových pryskyřic a křemičitý písek o zrnitosti 0,27 mm. Pro zlepšení povrchu odlitku aplikujeme na jádra grafitové nátěry. To nám umožňuje vyrábět jádra o váze od 0,05 kg až po 25 kg.

Vybavení

 • vstřelovací stroj VGi 12/16
 • ramenový mísič MR50
 • pračka aminu
   
   
   

Obrobna


K výrobě dílů přistupujeme moderně a inovativně. Při obrábění využíváme nejnovější technologie. Obrábíme převážně slitiny hliníku, ale také železo, litinu a různé druhy oceli včetně oceli nástrojové. Dle 3D dat obrábíme i tvarově náročné dílce. Moderní 3D měřicí středisko nám umožňuje vyrábět díly ve vyšších přesnostech. Soustružit jsme schopni díly do průměru 320 mm a frézovat díly do vnějších rozměrů 800 mm x 600 mm.

Vybavení

 • CNC fréza HAAS VF3-SS
 • CNC fréza STAMA MC010
 • CNC horizontální paletové centrum DAEWOO HC 400
 • CNC horizontální paletové centrum KITAMURA H300
 • CNC soustruh DOOSAN H 310TM
 • fréza TOS FA4V
 • univerzální fréza SIMPLON 2URT
 • soustruh TOS SU40
 • čtyřnásobná řadová vrtačka
 • stojanové vrtačky
 • závitořez
   
   
   

Kooperace


V rámci kooperace přijímáme další zakázky na:

 • RTG zkoušky
 • 3D měření
 • CNC obrábění (frézování a soustružení)
 • Klasické frézování a soustružení
 • Vrtání a závitování
 • Montáž a kompletace
 • Chemické zkoušky materiálů
 • Trhací zkoušky
 • Teplené zpracování Al odlitků
 • Vakuová impregnace
 • Svařování elektrickým obloukem a metodou TIG

03 Kvalita

Systém řízení jakosti


Kvalita výrobků, plnění termínů a spokojenost zákazníka jsou naším prvořadým cílem. Pro zajištění kvality vstupních materiálů, výrobního procesu a hotových výrobků disponujeme špičkovým technickým vybavením. Naši kvalifikovaní pracovníci provádí analýzy materiálů, které dokládají materiálovými atesty, měří naplyněnost tavenin, taveninu odplyňují dusíkem, rafinují solemi a modifikují. Dále provádí rentgenové zkoušky, zkoušky pevnosti materiálu a tlakové zkoušky. Samozřejmostí je také vizuální kontrola a kontrola rozměrů, ke které používáme mechanická a digitální měřidla a 3D souřadnicový stroj.

Společnost Aluminium Group, a. s. je hrdým držitelem certifikátu ISO 9001:2009 od roku 2005. Certifikaci každoročně prování renomovaná společnost TÜV SÜD Czech.

Vybavení

 • spektrální analyzátor SPECTROMAX F
 • stroj pro měření naplněnosti taveniny VT3 a MK2200
 • rentgenová kabina RTG X-CUBE COMPACT 160kV
 • tvrdoměr HP 3000
 • 3D souřadnicový stroj MITUTOYO-CRYSTA-APEX S 9108
 • digitální měřidla
 • trhací stroj od firmy WPM
 • zařízení pro kontrolu formovací směsi